LỘ TRÌNH

FAQ

GIẢNG VIÊN

ĐĂNG KÝ NGAY

LỢI ÍCH

HỌC VIÊN

ĐĂNG KÝ NGAY

PYTHON ỨNG DỤNG TRONG DATA ANALYSIS và MACHINE LEARNING

KHÓA HỌC QUA ZOOM

"Làm gỏi" dữ liệu sau 40 giờ học thực chiến theo phương pháp học từ dữ liệu thực tế ứng dụng tại ngân hàng, tài chính và các công ty công nghệ hàng đầu. 

Sinh viên
Sinh viên nhóm ngành kỹ thuật, CNTT v.v,... muốn ứng dụng khả năng phân tích và xử lý số liệu/dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình vào giải quyết nhanh các công việc .
Người muốn theo đuổi nghề Data Analyst, Data Scientist
Sinh viên CNTT muốn học lập trình một cách bài bản phục vụ trở thành Developer trong ngành phát triển các ứng dụng web, mobile, lập trình hệ thống

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI?

Nhà quản lý
Nhà quản lý muốn làm chủ dữ liệu một cách nhanh chóng để kiểm tra kết quả công việc của nhân viên, đưa ra các chiến lược mới cho doanh nghiệp.
Người đã đi làm muốn nâng cao kỹ năng
Người đã đi làm muốn nâng cấp kỹ năng xử lý dữ liệu qua ngôn ngữ lập trình đơn giản để rút ngắn thời gian thao tác thông thường. Nhân viên phòng kế hoạch, phân tích tài chính, bảo hiểm, đầu tư, … đang loay hoay vì dữ liệu quá nhiều không xử lý kịp.

TẠI SAO BẠN NÊN HỌC CNTT TẠI
  TRƯỜNG CNTT&TT - ĐHBKHN?

Ở Trường CNTT&TT, ĐHBK HN đào tạo những chuyên ngành gì, phương pháp đào tạo ra sao?

Tại sao điểm tuyển sinh đầu vào ngành CNTT tại ĐHBK HN luôn cao nhất những năm gần đây?

THAM GIA NGAY ĐỂ KHÁM PHÁ

Sinh viên CNTT tốt nghiệp tại ĐHBK HN dễ dàng gia nhập các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Facebook, Microsoft,...?

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

LỢI ÍCH SAU KHI
KẾT THÚC KHÓA HỌC NÀY

BIỂU DIỄN DỮ LIỆU
Lập được một báo cáo phân tích dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình Python, trả lời các câu hỏi về phân tích dữ liệu trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
CHẮC NỀN TẢNG VỮNG TƯƠNG LAI
Cung cấp các kiến thức nền tảng cơ bản về cách truy vấn SQL từ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong Python, cách kết nối lấy dữ liệu để thao tác phân tích.
LỢI THẾ MÁY HỌC PHỤ TRỘI
Xử lý, làm sạch dữ liệu tự động hóa tối ưu hóa năng suất, tự động hóa phân lớp và phân cụm dữ liệu.
THÀNH THẠO CÔNG CỤ
Thực hành các bài toán phân tích dữ liệu bằng ngôn ngữ Python trên Công cụ Google Colab, Jupyter NoteBook, Visua Code Studio,... Và cách sử dụng các thư viện phổ biến để giải quyết bài toán phân tích dữ liệu như: Pandas,  Kmeans, KNN, Seaborn, Matplotlib. 
ỨNG DỤNG PYTHON TRONG SQL VÀ EXCEL
Tối ưu hóa SQL, Excel ứng dụng ngôn ngữ lập trình trong dữ liệu, tăng tốc độ xử lý, áp dụng thuật toán dữ liệu cải thiện chất lượng công việc.
ỨNG DỤNG THỰC TẾ
Giải quyết các bài toán phân tích dữ liệu ứng dụng trong thực tiễn nhằm đưa ra các mô hình giả thuyết trả lời câu hỏi liên quan đến dữ liệu từ đó có thể ứng dụng trong các mô hình học máy, trí tuệ nhân tạo sau này.

LỘ TRÌNH KHÓA HỌC 20 BUỔI (40h học)

Buổi 01
Tổng quan về Python
Python Basic
Toán tử, lệnh rẽ nhánh, và vòng lặp

 • Giới thiệu về hàm
 • Các loại đối số hàm trong Python
 • Biến cục bộ và biến toàn cục
 • Thay đổi giá trị tham số hàm
 • Hàm trả về nhiều giá trị
 • Hàm lambda
 • Thực hành 4: Sử dụng hàm để xử lý dữ liệu

NHẬN TƯ VẤN ĐỂ XEM CHI TIẾT 20 BÀI GIẢNG

 • Máy tính và ngôn ngữ lập trình
 • Giới thiệu về Python
 • Môi trường lập trình Python
 • Jupyter Notebook và Google Colab
 • Giới thiệu các chương trình Python
 • THẢO LUẬN
Buổi 2
 • Cú pháp Python cơ bản
 • Khái niệm biến
 • Lệnh gán giá trị cho biến
 • Các kiểu dữ liệu cơ bản
 • Thực hành 1: Thực hành gán gí trị biến và tìm kiểu dữ liệu
 • Khái niệm
 • Các toán tử trong Python
 • Thứ tự ưu tiên toán tử
 • Lệnh rẽ nhánh
 • Vòng lặp
 • THỰC HÀNH TOÁN TỬ, LỆNH RẼ NHÁNH VÀ VÒNG LẶP 
Hàm
Buổi 3
Buổi 4
THỰC HÀNH TỔNG 2 - XỬ LÝ DỮ LIỆU NÂNG CAO
Trực quan hóa dữ liệu
Buổi 15 + 16
 • Làm sạch dữ liệu
 • Truy vấn và kết nối dữ liệu
 • Thao tác Python và SQL, ứng dụng thư viện Pandas
 • Xử lý bài toán thực tế của giảng viên
 • Giới thiệu về trực quan hóa dữ liệu
 • Trực quan hóa dữ liệu với Matplotlib (biểu đồ đường, cột, tròn, kết hợp, histogram, box plot, …)
 • Thực hành 12: Thực hành trực quan hóa dữ liệu với Seaborn
Buổi 12 + 13
Buổi 14
Buổi 9 + 10 +11
Xử lý dữ liệu với Pandas
 • Khái niệm
 • Cơ bản về Dataframe
 • Các cấu trúc dữ liệu trong Pandas
 • Các thao tác xử lý dữ liệu với Pandas (hợp-merge, kết nối-join, nhóm-group, sắp xếp-sort, thêm cột, bớt cột, xử lý dữ liệu thiếu, làm sạch dữ liệu, …)
 • Thực hành 10: Xử lý dữ liệu
SQL và Python
 • Giới thiệu về SQL
 • Các khái niệm cơ bản trong cơ sở dữ liệu quan hệ-RDBMS
 • Một số CSDL quan hệ
 • Các lệnh SQL cơ bản
 • Các mệnh đề SQL: (SQL DISTINCT, SQL WHERE, SQL AND/OR, SQL IN, SQL BETWEEN, SQL LIKE, SQL ORDER BY, SQL GROUP BY, SQL COUNT, SQL HAVING)
 • Thư viện MySQL
 • Kết nối Python với MySQL
 • Câu lệnh SELECT (Phương thức fetchall, Phương thức fetchone, Phương thức fetchmany)
 • Tham số hóa dữ liệu truyền vào câu truy vấn với prepared statement
 • Thực hành 9
KHÁM PHÁ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
THỰC HÀNH TỔNG 3 - PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PYTHON
BUỔI 20
 • Sử dụng Python thao tác cơ bản dữ liệu
 • Dùng hàm Python
 • Thao tác Python và Excel
 • Xử lý bài toán thực tế của giảng viên
 • Dựa trên bộ dữ liệu thực tế học viên tiến hành:
 • Trực quan hóa dữ liệu
 • Phân tích dữ liệu
 • Phân cụm dữ liệu
 • Phát hiện ngoại lai
Buổi 18
Buổi 19
Buổi 17
Phát hiện ngoại lai/bất thường
 • Ghi file lên Google Drive
 • Ghi dữ liệu ra nhiều sheet
 • Ghi nhiều bảng ra 1 sheet
 • Ghi bảng dữ liệu có cấu trúc phức tạp
 • Ẩn cột trong file Excel
 • Tạo format khi ghi dữ liệu
 • Thêm chart vào file Excel
 • Thực hành 6: Thực hành ghi dữ liệu ra file Excel
Phân cụm dữ liệu với K-means
 • Học giám sát và không giám sát
 • Khái niệm phân cụm dữ liệu
 • Ý nghĩa của bài toán phân cụm dữ liệu
 • Phương pháp phân cụm dữ liệu
 • Phương pháp chọn K
 • Thực hành 13: Thực hành qua ví dụ áp dụng thực tế
THỰC HÀNH TỔNG 01 - XỬ LÝ DỮ LIỆU CƠ BẢN
Module, package, đối tượng, và lớp 
Buổi 08
 • Sử dụng Python thao tác cơ bản dữ liệu
 • Dùng hàm Python
 • Thao tác Python và Excel: làm báo cáo tự động
 • Xử lý bài toán thực tế của giảng viên
 • Module: khái niệm, cách tạo
 • Package: khái niệm, cách tạo
 • Lệnh import
 • Khái niệm lớp và đối tượng
 • Tạo lớp và đối tượng
 • Sử dụng lớp và đối tượng
 • Các thao tác nâng cao với các kiểu dữ liệu chuẩn trong Python
 • Thực hành 8
Buổi 06
Buổi 07
Buổi 5
Ghi dữ liệu ra file Excel
 • Ghi file lên Google Drive
 • Ghi dữ liệu ra nhiều sheet
 • Ghi nhiều bảng ra 1 sheet
 • Ghi bảng dữ liệu có cấu trúc phức tạp
 • Ẩn cột trong file Excel
 • Tạo format khi ghi dữ liệu
 • Thêm chart vào file Excel
 • Thực hành 6: Thực hành ghi dữ liệu ra file Excel
Đọc dữ liệu từ file Excel
 • Đọc file cục bộ
 • Đọc file trên Google Drive
 • Ghi nhiều bảng ra 1 sheet
 • Đọc dữ liệu từ nhiều sheet
 • Đọc dữ liệu từ nhiều bảng trong 1 sheet
 • Đọc dữ liệu từ các bảng có cấu trúc phức tạp
 • Thực hành 5: Thực hành đọc dữ liệu

GIẢNG VIÊN - CHUYÊN GIA GIÀU KINH NGHIỆM 

ĐĂNG KÝ NGAY

HỌC TRỰC TIẾP 1-1 GIẢNG VIÊN CẦM TAY CHỈ VIỆC

TẶNG 05 HỌC BỔNG 100% PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI R VÀ SQL

 • ThS. Nguyễn Phương Nam Senior Data Analyst tại Techcombank 
 • Thiết kế và vận hành Data Model
 • Xây dựng các báo cáo quản trị, báo cáo phân tích dữ liệu tự động

ĐĂNG KÝ NHẬN SQL và POWER BI

 • Tiến sĩ Phan Hà Bằng giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Hiểu thống kê, nắm được các mô hình hồi quy ứng dụng thực tế phân tích dữ liệu
 • Nền tảng để học phát triển Machine Learning và Deep Learning

ĐĂNG KÝ NHẬN R

PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG DỮ LIỆU VỚI R VÀ PYTHON

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI SQL VÀ POWER BI

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

Khai giảng:
 Tháng 10/2022

Lịch học: 2 buổi/tuần

Hình thức học
Trực tuyến qua zoom

Hình thức học
Trực tiếp tại ĐHBKH Hà Nội

ĐĂNG KÝ NGAY

Họ và tên 

Số điện thoại 

Email (nếu không có nhập: SĐT@gmail.com)

Địa chỉ

CHỈ CÒN 3 SLOT KHÓA THÁNG 10

ĐĂNG KÝ SỚM

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bạn đang học hoặc đã đăng ký một khóa học mà muốn đổi sang khóa khác thì phí đổi là 500,000/ lần đổi

Tôi có được đổi khóa học khi tham gia học không?

Tôi có được hỗ trợ sau giờ học không?

Giảng viên, các trợ giảng sẽ hỗ trợ sau giờ học. Các khóa sẽ có cộng đồng trên Facebook và Zalo để hỗ trợ lẫn nhau.

Nếu tôi bỏ lỡ các buổi học có được học bù hay bảo lưu không?

Khi bạn đăng ký tham gia chương trình học, bạn sẽ được bảo lưu khóa học nếu chưa có thời gian học

Tôi có được xem lại các bài giảng đã học không?

Mỗi buổi học online sẽ được record lại và gửi lại cho học viên theo quy định của lớp

NHẬN TƯ VẤN THÊM TẠI ĐÂY

Khóa học có yêu cầu trình độ đầu vào không?

Khóa học không có yêu cầu đầu vào, bạn được đào tạo từ con số 0 - cơ bản đến nâng cao, vững nền tảng chắc tương lai

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

course@soict.hust.edu.vn 
Tòa B1, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1 Đại Cồ Việt, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

ĐƠN VỊ VẬN HÀNH TUYỂN SINH

0869 810 635
contact@cole.vn
  Số 289B Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy phép hoạt động số ĐKKD 0109007268 do Sở KH&ĐT TP HN cấp ngày 29/11/2019

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Khai giảng liên tục các khóa học nâng cấp kỹ năng về ứng dụng chuyển đổi số của Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội dành cho học sinh, sinh viên đam mê công nghệ và người đi làm có nhu cầu bổ sung và nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng phục vụ yêu cầu của công việc hàng ngày và xu hướng tất yếu của Chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị.